امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
يكشنبه، 4 آبان ماه، 1399


شرکت در انتخابات

فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه صنف شیشه و آیینه فروشان مشهد

در مورخه : شنبه، 20 تير ماه، 1394 موضوع : اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد،  در اجرای ماده 11 و 15  آئین نامه اجرائی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفیمصوب28/12/92  بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت می شود با دردست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب بیشتر

فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه صنف کتاب، نوشت افزار و صحاف مشهد

در مورخه : شنبه، 20 تير ماه، 1394 موضوع : اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد،  در اجرای ماده 11آئین نامه اجرائی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفیمصوب28/12/92  بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسبآن اتحادیه دعوت می شود با دردست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب به همراه کارت بیشتر

فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان مشهد

در مورخه : شنبه، 20 تير ماه، 1394 موضوع : اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد،  در اجرای ماده 11آئین نامه اجرائی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفیمصوب 28/12/92  بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت می شود با دردست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب به همراه بیشتر
شهدای اصناف مشهد تیتر یک اخبار و رویدادها اطلاعیه بخشنامه اخبار تصویری مالیات کاووش