امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
پنجشنبه، 26 مهر ماه، 1397
شرح وظایف اتاق های اصناف

طرز تشكيل جلسات هيات رییسه، وظایف و اختیارات آن

ماده 12- طرز تشکیل جلسات:

1- جلسه بايد در هر هفته حداقل يك بار در روز و ساعت معین تشکیل گردد.

2- جلسه با دعوت قبلی به همراه دستور جلسه و مسئولیت رییس (در غیاب وی یکی از نواب به ترتیب سمت) تشکیل می­گردد. چنانچه هر یک از اعضا مطالبی را برای طرح در جلسه داشته باشد، مي‏تواند قبل از تشكيل جلسه به دبیر اعلام نمايد.تصمیمات با حداقل سه رای موافق، لازم الااجرا می باشد.

3- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب بايستي توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضا حاضرین نسخه‏ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار ­گیرد.

4- رییس اتاق در هر صورت مسئوولیت امور اجرایی اتاق را بر عهده دارد. ولو اینکه در صورتجلسه برای بعضی از اعضای هیات رییسه تکلیفی تعیین شده باشد.

ماده 13- وظايف مشترك هيات رئیسه:

1- پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده37 قانون.

2- برنامه­ريزي براي اداره اتاق، تهیه برنامه مدون برای ارتقاء فعالیت‏‏های آن، انجام مقدمات تشكيل

كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

3- برنامه‏ریزی در راستای اجرای سیاست‏های کلان اقتصاد مقاومتی ،برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکیه بر شفافیت و روان‏سازی نظام توزیع، ارتقاء سطح خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه‏های مبادلاتی از تولید تا مصرف و ... .

4- برنامه‏ريزي در جهت بهبود بهره‏وری فعالیت های صنفی و اتحادیه‏های تحت پوشش.

5- موافقت با ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای اتحادیه‏ها.

6- بررسي پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتحاديه‏ها.

7-ارائه پيش­نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب، پس از بررسی توسط کمیسیون بودجه اتاق.

8- شناسايي موانع صدور پروانه كسب و ارائه پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيات عالي نظارت.

9- اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه كسب (حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اعتراض).

10- تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون­ها براي بررسي و تحقيق.

11- ساير وظايف و اختيارات پيش‏بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

ماده 14- وظايف هر یک از اعضاي هيات رییسه:

رییس:

1- انجام امور اجرائي اتاق و اداره جلسات هيات ریيسه و اجلاس.

2- شركت در جلسات مرتبط به نمایندگی اتاق اصناف (نظیر جلسات كميسيون نظارت و شورای اداری).

3- امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتاق.

4- ارائه گزارش عملكرد هيات رییسه به اجلاس.

5- موافقت با مرخصي و ماموریت روساي اتحاديه‏ها و اعضاي هيات ریيسه.

6- اخذ موافقت رییس کمیسیون نظارت جهت مرخصی و ماموریت خود.

7- پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏وری و توسعه صادرات.

8- پیگیری عملکرد برنامه‏های مدون اتاق.

9-پیگیری برنامه های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز اتاق ویا ایجاد مراکزموصوف.

10-ارائه گزارشات و نظرات تخصصی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق اصناف ایران و مقامات ذی ربط

نواب رییس :

1- در غياب رییس اتاق (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

2- حضور درجلسات كميسيون نظارت (نواب رییس به ترتيب سمت).

3- شركت در جلسات کاری با هماهنگي رییس اتاق.

4- پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رییس اتاق.

دبير:

1- تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيات رییسه و اجلاس.

2- بررسي ­نامه­ها جهت طرح در جلسات هيات رئیسه و اجلاس با هماهنگي رییس اتاق.

3- هماهنگی امور كميسيون‏ها تحت نظارت رییس اتاق.

 

خزانه‏دار:

1- مسئوليت نظارت بر امور مالي اتاق.

2- تهيه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي سالانه اتاق.

3- اظهار نظر در خصوص عملكرد مالي اتاق به هيات رییسه به صورت ماهانه.

4- ارائه نظرات مشورتي به اتحاديه‏ها در تهيه و تنظيم بودجه، تراز نامه و صورت­هاي مالي سالانه.

5- پیگیری و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوی مصوب و رعایت مقررات لازم‏الاجرا.

تبصره- اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها و قراردادها با امضا ریيس و خزانه‏دار و در غياب هر يك (هنگام مرخصی یا ماموریت) نائب رییس اول جايگزين می‏‏شود.

 

طرز تشکیل اجلاس، وظایف و اختيارات آن

ماده 15- اجلاس اتاق از روسای اتحادیه‏ها برای انجام وظایف و مسئولیت‏های مقرر در قانون و این آیین‏نامه تشکیل می‏شود. مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه‏ در اتاق اصناف تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است و در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی ، استعفا، حَجر یا عزل هر نماینده، وفق مواد (22) و (23) قانون ،جایگزین وی  برای مدت باقیمانده تعیین می­شود.

ماده 16- طرز تشکیل جلسات:

1- اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه يك بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با نصف به علاوه يك آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

2- دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي­بايست حداقل يك هفته قبل از تشكيل اجلاس به اطلاع اعضا برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رییس و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضا در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذي‏صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق راي، براي حضور در اجلاس دعوت به عمل مي‏آيد. 

تبصره- بودجه پيشنهادي، تراز و صورت­هاي مالي اتحاديه‏ها همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضا قرارگيرد.

3- هر یک از اعضا مي‏بایست رئوس مطالبی را كه برای طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيات رییسه موظف است در صورت عدم اولویت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

4- اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت دستور رییس كميسيون نظارت يا درخواست اكثريت اعضاي هيات رییسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضا تشكيل مي‏گردد.

5- در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي‏توانند با رعایت مقررات این آیین نامه، به ترتيب نوبت ثبت شده، هر كدام حداكثر به مدت ده دقيقه در رابطه با مسائل صنفي صحبت كنند. در صورتي كه تعداد اعضای بيشتري متقاضي باشند ،هيات رییسه مي­تواند با درخواست آنان موافقت نمايد. سپس دستوركار توسط رییس جلسه قرائت و پس از گزارش هيات رییسه يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس راي‏گيري آغاز مي‏شود.

6- نحوه راي‏گيري در تصمیم گیری ها (به صورت علني يا مخفي) توسط اجلاس تعيين مي‏گردد.

7- چنانچه دستور جلسه در ارتباط با هر يك از اتحاديه‏هاي صنفي باشد ارائه نظرات نماينده آن اتحاديه قبل از راي‏گيري ضروري مي‏باشد.

8- در صورت تشخيص اكثريت هيات رییسه يا درخواست يك سوم اعضا، موضوع دستور جلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

9- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامي اعضای حاضر و غايب می­بايست توسط دبیر در صورتجلسه درج و پس از امضای حاضرین نسخه ای از آن در اختیار کلیه اتحادیه ها قرار ­گیرد.

ماده 17- وظايف و اختيارات اجلاس اتاق:

1- بررسي و تصويب بندهاي (ب)، (ج)، (و)، (ي)، (ك)، (م)، (س)، (ص)، (ق) ، (ر) ماده 37 قانون.

2- انتخاب هيات رییسه اتاق.

3-انتخاب اعضای كميسيون‏ها با پیشنهاد هیات رییسه اتاق.

 روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

بازديد : 6227 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©
شهدای اصناف مشهد تیتر یک اخبار و رویدادها اطلاعیه بخشنامه اخبار تصویری مالیات کاووش