تاریخ : سه شنبه، 3 آبان ماه، 1401
موضوع : مالیات

اسناد مرتبط با ویژگیها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی منتشر شد

از سوی اتاق اصناف ایران و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد

اتاق اصناف ایران اسناد مرتبط با ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی را منتشر کرد.
اتاق اصناف ایران در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع آوری صورتحساب های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورتحساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکوایه‌های اصناف از روند اخذ مالیات بر درآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.
این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می گیرد شامل: “سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی- حافظه مالیاتی”، “دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی”، “قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی” و “دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان” هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق ها و اتحادیه های اصناف انتشار یافته است.

این اسناد را از طریق لینک ها ی زیر مشاهده کنید:                                                                                                                  روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

http://www.asnaf-mhd.ir/uploads/uploads/1666707862.pdf

http://www.asnaf-mhd.ir/uploads/uploads/1666784867.pdf

http://www.asnaf-mhd.ir/uploads/uploads/1666726325.pdf

http://www.asnaf-mhd.ir/uploads/uploads/1666726325.pdf

 

 

                


پایانه های فروشگاهی

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/7317/اسناد-مرتبط-با-ویژگیها-و-مشخصات-فنی-پایانه-های-فروشگاهی-منتشر-شد/