تاریخ : چهارشنبه، 17 شهريور ماه، 1400
موضوع : اخبار تصویری

افتتاحیه دفتر همیاران شوراهای حل اختلاف در اتاق اصناف مشهد


منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/7282/افتتاحیه-دفتر-همیاران-شوراهای-حل-اختلاف-در-اتاق-اصناف-مشهد/