تاریخ : دوشنبه، 16 فروردين ماه، 1400
موضوع : اخبار تصویری

اولین دیدار فرماندهی انتظامی استان و رئیس اداره نظارت براماکن استان با هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد در سال 1400 16 فروردین
فرماندهی نیروی انتظامی

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/7262/اولین-دیدار-فرماندهی-انتظامی-استان-و-رئیس-اداره-نظارت-براماکن-استان-با-هیئت-رئیسه-اتاق-اصناف-مشهد-در-سال-1400-16-فروردین/