تاریخ : چهارشنبه، 8 آبان ماه، 1398
موضوع : اخبار تصویری

فعالیت چشمگیر اصناف در خدمات رسانی به زائران پیاده (مشهد مقدس)
زائران پیاده

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/7071/فعالیت-چشمگیر-اصناف-در-خدمات-رسانی-به-زائران-پیاده-(مشهد-مقدس)/