تاریخ : شنبه، 4 آبان ماه، 1398
موضوع : اخبار تصویری

موافقت ستاد تسهیل استان با تشکیل گروه کاری اصناف پنج شنبه دوم آبانماه
ستاد تسهیل استان

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/7069/موافقت-ستاد-تسهیل-استان-با-تشکیل-گروه-کاری-اصناف-پنج-شنبه-دوم-آبانماه/