تاریخ : چهارشنبه، 1 آبان ماه، 1398
موضوع : اخبار تصویری

گشت مشترک بازرسی و نظارت استان و تعزیرات با حضور فرماندار


منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/7067/گشت-مشترک-بازرسی-و-نظارت-استان-و-تعزیرات-با-حضور-فرماندار/