تاریخ : شنبه، 17 آذر ماه، 1397
موضوع : اخبار تصویری

گزارش تصویری از کارگاه آموزش دوره مدل گیری چهارشنبه 14 آذر


منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/6766/گزارش-تصویری-از-کارگاه-آموزش-دوره-مدل-گیری-چهارشنبه-14-آذر/