تاریخ : سه شنبه، 29 آبان ماه، 1397
موضوع : اطلاعیه

برگزاری انتخابات هفتمین دوره اتاق اصناف ایران ششم آذرماه

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد آگهی هفتمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، به نمایندگان منتخب استانها، از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابلاغ شد.

بر همین اساس تعداد 22 نفر داوطلب جهت شرکت در انتخابات هیئت رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران به تفکیک صنوف تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی  به شرح ذیل شرکت نموده اند.1- محمود بنانژاد مشهدی تولیدی  2- پیام بهرامی  توزیعی  3- بهمن پژوهی  توزیعی

4- یوسف جعفری  تولیدی   5- رسول جهانگیری  توزیعی 6- علیرضا حسنی صدرآبادی تولیدی

7- ابراهیم درستی   توزیعی    8- عباس رمدانی  تولیدی 9- جمشید زند تولیدی

10- مجید شجاع  توزیعی   11- جلال الدین محمد شکریهتولیدی 12- مجتبی صفاییتولیدی

13- حسین طاهر محمدی توزیعی    14- فرهاد عزت پور  تولیدی   15- علی فاضلی تولیدی

16- سید محمد کیا توزیعی  17- مسعود محمد شاهی   توزیعی    18- سعید معصومیتولیدی

19 سعید ممبینی توزیعی    20- محمود نوری تولیدی  

21- مرتضی ولی زاده    توزیعی   22- سید محمود هاشمی توزیعی

تاریخ برگزاری انتخابات روز سه شنبه ششم آذرماه ساعت 8 صبح در محل هتل بزرگ فردوسی، واقع در تهران ، میدان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک مصری، جنب وزارت امورخارجه خواهد بود.

شایان ذکر است اعضاء اجلاس اتاق اصناف ایران که مطابق دستورالعمل ماده 42 قانون نظام صنفی توسط هیئت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور، انتخاب و عضو شده اند، می توانند برای شرکت در این انتخابات در موعد مقرر به محل مذکور مراجعه و نمایندگان خود را انتخاب نمایند.

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

 


انتخابات اتاق اصناف ایران

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/6742/برگزاری-انتخابات-هفتمین-دوره-اتاق-اصناف-ایران-ششم-آذرماه/