تاریخ : شنبه، 28 بهمن ماه، 1396
موضوع : اطلاعیه

فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد،  در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفیمصوب 24/04/96  بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر دواتحادیه صنففروشندگان پوشاک دوخته و فروشندگان تریکو، کشباف و جوراب مشهد دعوت می شود

 با دردست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسایی عکس دار از ساعت 30/8 صبح لغایت 16 روز سه شنبه مورخ 08/12/96جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرساتحادیه، شخصاً به نشانی حسینیه امام خمینی، واقع درمشهد، خیابان فدائیان اسلام، بعد از چهارراه نخریسی، سمت چپ  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد واجد شرایط به تعداد 7 نفر اعضاء هیئت مدیره و  یک نفر بازرس و اعضاء علی البدل 3 نفر هیئت مدیره و یک نفر بازرسانتخاب نمایند.

لازم به ذکر است براساس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطاء وکالت جهت دادن رأی ممنوع می باشد.

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد


اطلاعیه فراخوان شرکت در انتخابات

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/6277/فراخوان-شرکت-در-انتخابات---اتحادیه-صنف-فروشندگان-پوشاک-مشهد/