تاریخ : دوشنبه، 18 بهمن ماه، 1395
موضوع : اطلاعیه

نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد اعلام کرد: هیئت مدیره جدید اتحادیه استانی صنف هتلداران مشهد انتخاب شدند

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه استانیصنف هتلداران  در روز دوشنبه مورخ 18/11/95 در محلاتاق اصناف مشهد با حضور هیئت اجرائی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت ، استانداری، اداره اماکن و اتاق اصناف مشهد  برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهدنائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد و عضو انجمن نظارت برانتخابات اتحادیه های صنفی اظهار داشت : دراین انتخابات تعداد 11 نفر برای سمت هیأت مدیره و 2 نفر برای سمت بازرس با هم به رقابت پرداختند.

ابوالقاسم کاشفی وحدتی با اشاره به تعداد 168  نفر اعضاء پروانه دار در اتحادیه مذکور ادامه داد: از تعداد 94  عدد رأی بدست آمده 94  عدد آراء مأخوذه از صندوق شمارش شد، ضمن اینکه حد نصاب قانونی 168  رأی می باشد.

وی بیان داشت: داوطلبان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب آراء محمد قانعی رود معجنی با 67 رأی، امیر سزاوار با 50  رأی ، حسین زارع  با 46  رأی. ، داود نعیمی جمال   با 39  رأی ، جعفر عرفانیان  با اخذ 38  رأی به عنوان اعضاء هیئت مدیره  و علی یکداش  با 40  رأی به عنوان بازرس انتخاب شدند.

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد


انتخابات

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/5409/نائب-رئیس-اول-اتاق-اصناف-مشهد-اعلام-کرد:--هیئت-مدیره-جدید-اتحادیه-استانی-صنف-هتلداران--مشهد-انتخاب-شدند/