تاریخ : دوشنبه، 11 بهمن ماه، 1395
موضوع : اطلاعیه

فراخوان شرکت در انتخابات اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد،  در اجرای ماده 11آئین نامه اجرائی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفیمصوب 28/12/92  بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسبآن اتحادیه دعوت می شود با دردست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب به همراه کارت شناسایی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 17 روز شنبه مورخ 30/11/95جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصاً به نشانی تالار پذیرایی مهدیس، واقع درمشهد، امامیه7  ( بلوار شهید نیک رفتار) بعد از شهید نیک رفتار 3 مقابل مجتمع مسکونی شهید ساجدی مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد واجد شرایط به تعداد 7 نفر اعضاء هیئت مدیره و  یک نفر بازرسانتخاب نمایند.

لازم به ذکر است براساس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطاء وکالت جهت دادن رأی ممنوع می باشد.

 

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد


شرکت در انتخابات

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/5388/فراخوان-شرکت-در-انتخابات---اتحادیه-صنف-مشاورین-معاملات-املاک-مشهد/