تاریخ : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395
موضوع : اطلاعیه

فراخوان ثبت نام نوبت دوم داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف نمایشگاهداران اتومبیل مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد، با توجه به ماده 6 آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی ) و در اجرای مصوبه صورتجلسه مورخ 15/04/95کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی مشهد، داوطلبان عضویت درسمت هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف نمایشگاهداران اتومبیل  مشهدحداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/04/95با ارائه مدارک لازم جهت ثبت نام وتکمیل فرم پرسشنامه به دبیرخانه هیأت اجرایی واقع در بلوار خیام –سازمان صنعت , معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره اموراصناف و تشکلهای صنفی مراجعه نمایند.

 

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد


انتخابات

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/4829/فراخوان-ثبت-نام-نوبت-دوم-داوطلبان-عضویت-در-هیئت-مدیره---اتحادیه-صنف-نمایشگاهداران-اتومبیل--مشهد/