تاریخ : يكشنبه، 13 دي ماه، 1394
موضوع : مالیات

تخفیف مالیاتی به ازای افزایش درآمد ابرازی

طبق قوانین مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول تخفیف مالیاتی یک تا پنج واحد درصدی به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی در صورت تسویه بدهی مالیاتی گذشته و ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی سال جاری خواهند شد.اعلام سازمان امور مالیاتی از مالیات اشخاص حقوقی در حالی است که طبق ماده 94 قانون امور مالیاتی روش محاسبه درآمد مشمولان مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای انتفاعی پس از کسر هزینه‌ها و خسارات صورت می‌گیرد.براساس مقررات انتشار یافته تارنمای سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقوقی موظفند حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان به دفاتر خود را به همراه فهرست هویت سهامداران و شرکاء با جزئیات تعداد سهام ارائه کنند. از این گذشته اشخاص حقوقی مکلف هستند تا با محاسبه پرداخت حقوق بگیران لیستی شامل نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن را ظرف 30 روز به اداره امور مالیاتی محل ارائه دهند. همچنین پرداخت‌های کارفرمایان به اشخاص حقیقی به غیر از پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه که به‌عنوان حق مشاوره و حق تحقیق بوده است نیز مشمول مالیات 10درصدی است. مشمولیت 25 درصدی مجمع درآمدهای یک شرکت به همراه درآمدهای انتفاعی اشخاص حقوقی وصول شده از داخل و خارج از کشور در حالی است که به موجب این قانون تمامی شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات، نهادهای عمومی و شعب شرکت‌های خارجی ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت‌ها به‌عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند. این در حالی است که مالیات 25درصدی پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانه‌ای هستند، صورت می‌گیرد. همچنین مالیات مذکور شامل درآمد کل اشخاص حقوقی غیرتجاری که به دلیل تقسیم سود تاسیس نشدند در صورت فعالیت‌های انتفاعی خواهد شد. درخصوص اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران که وصول درآمدی‌شان از طریق فعالیت‌های مستقیم با شعبه داخل ایران یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران است نیز مالیات 25درصدی تعلق می‌گیرد.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد


 http://www.donya-e-eqtesad.com/news/987365/#ixzz3w9dzAty9


تخفیف مالیاتی مالیات ارزش افزوده

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/4364/تخفیف-مالیاتی-به-ازای-افزایش-درآمد-ابرازی/