تاریخ : دوشنبه، 25 آبان ماه، 1394
موضوع : اطلاعیه

فراخوان ثبت نام نوبت اول داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف عینک سازان مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد، با توجه به ماده 6 آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی ) و در اجرای مصوبه صورتجلسه مورخ 07/08/94کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی مشهد، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیهصنف عینک سازان مشهدحداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/08/94با ارائه مدارک لازم جهت ثبت نام وتکمیل فرم پرسشنامه به دبیرخانه هیأت اجرایی واقع در بلوار خیام –سازمان صنعت , معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره اموراصناف و تشکلهای صنفی مراجعه نمایند.

 

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد


انتخابات انتخابات اتحادیه ها عینک عینک سازان

منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/4201/فراخوان-ثبت-نام-نوبت-اول-داوطلبان-عضویت-در-هیئت-مدیره---اتحادیه-صنف-عینک-سازان-مشهد/