تاریخ : شنبه، 18 مرداد ماه، 1393
موضوع : اطلاعیه

فراخوان ثبت نام نوبت اول داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان بلوروچینی، لوستر و کرایه چی

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد، با توجه به ماده 6 آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی ) و در اجرای مصوبه صورتجلسه مورخ 23/04/93 کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی مشهد، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره وبازرس اتحادیه صنففروشندگان بلورو چینی ، لوستر و کرایه چی می توانند تا روز سه شنبه مورخ 28/05/93 با ارائه مدارک لازم جهت ثبت نام و تکمیل فرم پرسشنامه به دبیرخانه هیأت اجرایی واقع در بلوار خیام –سازمان صنعت , معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره اموراصناف و تشکلهای صنفی مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد
منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/1285/فراخوان-ثبت-نام-نوبت-اول-داوطلبان-عضویت-در-هیئت-مدیره---اتحادیه-صنف-فروشندگان-بلوروچینی،-لوستر-و-کرایه-چی/