پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
برگزاری اولین نشست هم اندیشی اعضاء برجسته صنف صوت و تصویر مشهد بهمن ماه 1400

تاریخ : يكشنبه، 17 بهمن ماه، 1400   موضوع : اخبار تصویری

منبع این مقاله : پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

http://www.asnaf-mhd.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.asnaf-mhd.ir/7304/برگزاری-اولین-نشست-هم-اندیشی-اعضاء-برجسته-صنف-صوت-و-تصویر-مشهد-بهمن-ماه-1400/