پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
در پی تشدید سویه جدید ویروس کرونا انجام می شود: تشدید نظارتها بر انجام واکسیناسیون و شیوه نامه های بهداشتی واحدهای صنفی

تاریخ : شنبه، 16 بهمن ماه، 1400   موضوع : اخبار مجمع

رئیس اتاق اصناف مشهد خبرداد: در پی تشدید شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به او - میکرون در مشهد مقدس و درراستای برنامه ریزی جهت تشدید نظارتها براجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در مشاغل صنفی و جهت اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا، نظارتها بر انجام واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی خدمت دهندگان در مشاغل صنفی و اعمال ممنوعیت فعالیت خدمت دهندگانی که حداقل دو نوبت واکسیناسیون را انجام نداده اند، با افزایش تعداد تیمها در بازرسی های روزانه تشدید خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد محمود بنانژاد مشهدی در ادامه افزود: براساس صورتجلسه واصله از کمیته امنیتی انتظامی ویژه نظارت براجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا مقرر شده است، تیم های مشترک نظارتی اتحادیه های صنفی از روز دوشنبه 11 بهمن ماه در خصوص اجرای الزامات فعالیت و ضمانت اجرای مفاد طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا از حیث پایش وضعیت واکسیناسیون خدمت دهندگان صنوف مختلف و ضمانت اجرای تعیین شده تشکیل شود.

وی یادآورشد: همچنین مقرر شد در اسرع وقت اتحادیه های صنفی درخصوص ضرورت انجام دو نوبت واکسیناسیون برای خدمت دهنگان جهت اجازه فعالیت آنان، از طریق ارسال پیامک به اعضاء اقدام نمایند.

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

منبع این مقاله : پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

http://www.asnaf-mhd.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.asnaf-mhd.ir/7303/در-پی-تشدید-سویه-جدید-ویروس-کرونا-انجام-می-شود:--تشدید-نظارتها-بر-انجام-واکسیناسیون-و-شیوه-نامه-های-بهداشتی-واحدهای-صنفی/