پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
تحولات بازاریابی از گذشته تا عصر نوین

تاریخ : شنبه، 9 آذر ماه، 1398   موضوع : اخبار مجمع

هر بازار قصه ای دارد اما سیر تحولات بازاریابی در عرصه کسب و کار و روشهای مبادلات کالا از پیشینه ای همسو با سابقه تاریخی بازارها برخوردار است.

تمرکز سنتی بازاریابی بر عوامل درونی فعالیتهای بنگاه های اقتصادی یعنی نحوه تولید، عرضه محصول، تمرکز بر فروش و در یک کلام محصول گرایی بود و اینها عوامل تعیین کننده موفقیت یا شکست تولیدکننده در بازار به شمار می رفتند.

ویزیتورهای کیف به دست نمونه های کالا و محصولات تولیدی را به فروشندگان ارائه می دادند که با این روش هم مبلغ محصولات به سفارش تولید و تقاضای مشتریان بودند و هم اطلاعات مربوط به درخواست فروشندگان را به شرکتها انتقال می دادند لذا نقش ویزیتورها از این منظر در بازاریابی تعریف می شد.

برخورداری از هنر رابطه مندی و مهارت ارتباط گیری با مردم از ویژگی های یک ویزتور یا بازاریاب سنتی بود. بازاریابان سنتی متقاعدسازی مشتریان به خرید، کسب اطلاعات درباره مشتریان، حضور دائمی آنان در بازار بویژه در بین فروشندگان را برعهده داشتند.

بازاریابی نوین فارغ از ورود به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازمند حضور دائم در بازار به لحاظ دیجیتالی شدن فعالیتهای روز، استفاده از فعالیتهای مجازی با اعتمادسازی بین مردم، بازارگرایی و تمرکز بر نیازهای مشتریان است و در واقع محور اصلی بازاریابی نوین، تمرکز بر نیازهای مشتریان و پاسخ به تقاضای آنان دارد.

امروزه شاکله اصلی بازاریابی و مشتری مداری، ایجاد رابطه بلندمدت و مستمر به منظور کسب رضایت مشتریان و وفاداری آنان نسبت به فروشندگان مورد نظر دارد.

ایجاد ارزش برتر به عنوان عاملی برای درک و شناسایی بازار، ایجاد راهبردهای نوین بازاریابی، ارتقای قابلیت های بازاریابی و ساز و کارهای موثر به منظور برنامه ریزی های بلندمدت و هدفمند به شمار می آورد و نگاه جدیدی به مصرف کننده دارد.

کار بازاریابی رویارویی با تغییرات و پیاده سازی روشهای جدید است و در واقع بازاریابی نزدیک شدن به مشتری است که با نگاهی جامع به بازار و مشتری، طبقه بندی مشتریان و متمایز کردن آنان از هم، جامعه هدف را مشخص می کند.

بخش بندی بازار یکی از مهمترین راهبردهای بازاریابی نوین است. با توجه به شرایط اقتصادی روز بازار، بازاریابی نقش موثری در ایجاد ارزش برتر و مزیت رقابتی برای کالا، برجسته سازی برندها و افزایش سهم بازار برای فعالان اقتصادی دارد.

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

منبع این مقاله : پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

http://www.asnaf-mhd.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.asnaf-mhd.ir/7090/تحولات-بازاریابی-از-گذشته-تا-عصر-نوین/