پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
اجلاس ماهیانه 2 آذرماه

تاریخ : چهارشنبه، 6 آذر ماه، 1398   موضوع : اخبار تصویری

اجلاس ماهیانه
منبع این مقاله : پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

http://www.asnaf-mhd.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.asnaf-mhd.ir/7087/اجلاس-ماهیانه-2-آذرماه/