پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
بازدید هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست گلستان علی 29 آبان

تاریخ : چهارشنبه، 6 آذر ماه، 1398   موضوع : اخبار تصویری

منبع این مقاله : پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

http://www.asnaf-mhd.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.asnaf-mhd.ir/7086/بازدید-هیئت-رئیسه-اتاق-اصناف-مشهد-از-مرکز-نگهداری-کودکان-بی-سرپرست-گلستان-علی-29-آبان/