پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار 28 آبان، اتاق اصناف مشهد

تاریخ : چهارشنبه، 6 آذر ماه، 1398   موضوع : اخبار تصویری

کارگروه تنظیم بازار
منبع این مقاله : پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

http://www.asnaf-mhd.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.asnaf-mhd.ir/7084/برگزاری-جلسه-کارگروه-تنظیم-بازار-28-آبان،-اتاق-اصناف-مشهد/