امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401


مالیات مقطوع عملکرد سال 1399
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : چهارشنبه، 3 شهريور ماه، 1400 تعداد بازدید: 744

نحوه تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) مشخص شد.

از جمله مفاد دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ تعیین مالیات مقزوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ ( اعم از. اصلی و متمم ) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین میشود:

_ صاحبان مشاغل گروه های دوم وسوم موضوع ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۹۹ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (به مبلغ 000/000/800/10 ) بوده؛ مشمول این دستورالعمل هستند.

_ صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۹۹ می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد.

ب_ نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :
*
صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸
* صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۴ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸
* صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۸ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸
* صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

۳_ صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوطه از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایند.

۴_در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود، عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ( 190 ) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

*اصلاح حد آستانه مودیان برخوردار از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ۴۵ برابر (یعنی تا مبلغ یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان)

 

حمایتهای مالیاتی

اطلاعیه حمایت های مالیاتی در تمدید بسته حمایت از کسب‌و‌کارها و مشاغل به شدت آسیب‌دیده از کرونا

اطلاعیه اتاق اصناف ایران پیرو دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ با عنایت به مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 08/03/1400  ابلاغ شد به شرح ذیل است :

پیرو دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ 08/02/1400  و ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ 17/03/1400 ، با عنایت به مفاد جزء (۲) بند (الف) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موارد ذیل مقرر گردید:

۱٫ عبارت سی برابر مندرج در بند (۱) دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ به عبارت چهل و پنج برابر افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مؤدیان موضوع تبصره ماده ۱۰۰، اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در بندهای (۱)، (۲)، (۵) و (۶) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد.

۲٫ تعداد یکصد و پنج (۱۰۵) قطعه سکه درج شده در بندهای (۱)، (۴-۲)، (۳) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۸ به یکصد و پنجاه و پنج (۱۵۵) قطعه سکه افزایش می‌یابد.

ضمناً آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از ۱۵۵ قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۸ نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می باشند.

🔸حمایت های مالیاتی و تمدید بسته حمایت از کسب وکارهای و مشاغل آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰

۱٫ موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 15/01/1400 تا تاریخ 31/03/1400  باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (29)  قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

۲٫ حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک و نیم برابر افزایش می‌یابد.

۳٫ برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا، بدهی‌های مالیاتی قطعی شده مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا  31/06/1400   بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می‌گردد.

۴٫ برای مشاغل و کسب‌وکار‌های به شدت آسیب‌دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ موقوف الاجرا می‌شود.

۵٫ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده برای مؤدیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.

۶٫ بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مؤدیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تمدید می‌شود./ع/

منبع خبر:  اتاق  اصناف ایران

 

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 ضوابط معافیت مالیاتی صادرکنندگان در بودجه ۹۹  [ دوشنبه، 18 آذر ماه، 1398 ] 1528 مشاهده
 اما و اگرهای معافیت مالیاتی  [ دوشنبه، 4 آذر ماه، 1398 ] 1689 مشاهده
 میزان مالیات بر ارزش افزوده در سال 94  [ سه شنبه، 23 تير ماه، 1394 ] 1558 مشاهده
 خانه‌های خالی تحمل مالیات ندارند  [ يكشنبه، 4 آبان ماه، 1393 ] 1500 مشاهده
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب