در شهر تهران برگزاری هفت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا پیش‌بینی شده بود و در شهرستان‌ها نیز به تناسب جمعیت حداقل یک نمایشگاه قرار بود برگزار شود. قرار بود این نمایشگاه‌ها در شهر آفتاب، مجتمع گوشت، فرهنگسرای خاوران، بوستان گفت‌وگو، مصلای امام‌خمینی، پارک ارم و بوستان ولایت از تاریخ ۱۴ تا ۲۳ اسفند در تهران برگزار شود.