عراق: تصویر 10 ماهه تجارت خارجی ایران با عراق نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه ۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار بوده؛ در صورتی که تنها ۵۱ میلیون دلار کالا از عراق وارد ایران شده است. بنابراین تراز تجاری ۷ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلاری در تجارت ۱۰ ماهه ایران و عراق رقم خورده است. حجم صادرات به عراق نیز وزنی معادل ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تن دارد. اما واردات از این کشور ۶۳ هزار تن بوده است. 

امارات: از میان 14 کشور همسایه ایران، بعد از عراق، این امارات است که بیشترین ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. البته تراز تجاری ایران با این کشور، منفی است. چراکه صادرات ایران به امارات از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه ارزشی معادل 5 میلیارد و 313 میلیون دلار داشته و واردات از این کشور در همین بازه زمانی، 5 میلیارد و 456 میلیون دلار بوده است. بنابراین تراز تجاری ایران با امارات، منفی 143 میلیون دلار است. حجم صادرات به این کشور نیز در 10 ماه منتهی به دی 12 میلیون و 174 هزار تن ثبت شده است. حال آنکه وزن واردات از این کشور 3 میلیون و311 هزار تن بوده است. 

ترکیه: مبادلات تجاری با ترکیه، تقریبا پایاپای است و واردات از این کشور، تنها 12 میلیون دلار از صادرات به ترکیه بیشتر است. براساس آمار منتشر شده، آمار صادرات به ترکیه از ارزش 2 میلیارد و 26 میلیون دلاری در 10 ماه منتهی به دی امسال خبر می‌دهد. ارزش واردات از این کشور نیز 2 میلیارد و 38 میلیون دلار است. حجم صادرات به این کشور نیز در بازه زمانی مورد بررسی 6 میلیون و 204 هزار تن و حجم واردات یک میلیون و 6 هزار تن است.

افغانستان: تصویر 10 ماهه تجارت خارجی با افغانستان نشان می‌دهد ایران از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه 2 میلیارد و 533 میلیون دلار به این کشور صادرات و در مقابل، تنها 9 میلیون دلار واردات از افغانستان داشته است. بر این اساس تراز تجاری ایران و افغانستان به نفع ایران و معادل 2 میلیارد و 524 میلیون دلار است. همچنین وزن کالاهای صادر شده به این کشور 4 میلیون و 827 هزار تن و وزن کالاهای وارد شده از افغانستان نیز معادل ۸ هزار تن است. 

پاکستان: ارزش صادرات به پاکستان یک میلیارد و 19 میلیون دلار بوده و واردات از این کشور از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه 236 میلیون دلار است. تراز تجاری ایران با این کشور در مدت زمان مورد بررسی رقم مثبت 783 میلیون دلار است. وزن کالاهای صادر شده از ایران به پاکستان ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار تن و حجم واردات از این کشور ۲۱۹ هزار تن بوده است. 

عمان: آمارهای تجارت با عمان حکایت از تراز تجاری مثبت ۲۳۶ میلیون دلاری دارد. چراکه ارزش کالاهای صادر شده به این کشور از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه ۶۳۹ میلیون دلار و حجم آن یک میلیون و ۷۲۴ هزار تن است. ولی واردات از این کشور در همین بازه زمانی ارزشی معادل ۴۰۳ میلیون دلار و حجمی معادل ۳۷۱ هزار تن دارد.

ترکمنستان: کارنامه تجارت با ترکمنستان نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه، 334 میلیون دلار کالای ایرانی به این کشور صادر و در مقابل نیز 8 میلیون دلار از ترکمنستان به ایران وارد شده است. نتیجه این مبادلات، رقم خوردن تراز تجاری مثبت 326 میلیون دلار و به نفع ایران است. از طرفی حجم تجارت با این کشور حکایت از آن دارد که 584 هزار تن کالای ایرانی به ترکمنستان فروخته شده و در مقابل، ۱۵ هزار تن کالا از این کشور در همین بازه زمانی خریداری شده است. 

جمهوری‌آذربایجان: صادرات ایران در 10 ماه منتهی به دی امسال به جمهوری آذربایجان ارزشی معادل 340 میلیون دلار دارد. همچنین ارزش واردات از این کشور 17 میلیون دلار ثبت شده است. در این صورت تراز تجاری ایران با این کشور نیز مثبت و رقمی معادل 323 میلیون دلار است. از طرفی حجم کالاهای صادر شده از‌ جمهوری‌آذربایجان 707 هزار تن و وزن کالاهای وارد شده از این کشور 41 هزار تن است. 

روسیه: ثبت صادرات 219 میلیون دلاری به روسیه در 10 ماه منتهی به دی امسال در شرایطی اتفاق افتاده که ارزش واردات از این کشور یک میلیارد و 36 میلیون دلار ثبت شده است. از این رو روسیه در مبادلات تجاری با ایران، برنده میدان است و تراز تجاری ایران با این کشور منفی 817 میلیون دلار و به نفع روسیه است. حجم صادرات ایران به این کشور 372 هزار تن و وزن کالاهای وارد شده از این کشور نیز یک میلیون و 551 هزار تن است. 

قطر: صادرات ایران به قطر که از دیگر همسایگان ایران محسوب می‌شود، از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه ارزشی معادل 195 میلیون دلار دارد. اما واردات از این کشور 7 میلیون دلار است. بنابراین تراز تجاری ایران با قطر نیز به نفع ایران و مثبت ۱۸۸ میلیون دلار است. وزن کالاهای صادرشده از ایران به این کشور در بازه زمانی مورد بررسی نیز یک میلیون و ۱۵۲ هزار تن بوده ولی وزن کالاهای واردشده از این کشور تنها ۲۰۰ تن بوده است. 

کویت: آمار تجارت با کویت نشان می‌دهد در 10 ماه منتهی به دی صادرات ایران به این کشور ارزشی معادل 214 میلیون دلار دارد و در مقابل، ارزش واردات از کویت 11 میلیون دلار به ثبت رسیده است. بر این اساس، تراز تجاری ایران با کویت نیز مثبت ۲۰۳ میلیون دلار است. از سویی در همین بازه زمانی حجم صادرات به این کشور ۲ میلیون و ۹۲۶ هزار تن بوده و واردات نیز وزنی معادل ۹ هزار تن داشته است. 

ارمنستان: از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه 133 میلیون دلار کالا از ایران به ارمنستان صادر شده است. این درحالی است که تنها 21 میلیون دلار از این کشور وارد ایران شده که توانسته تراز تجاری معادل 112 میلیون دلار را به نفع ایران رقم بزند. بر این اساس در همین بازه زمانی 466 هزار تن کالای ایرانی به ارمنستان فروخته شده و ۵ هزار تن کالا از این کشور خریداری شده است.

قزاقستان: تصویر تجارت 10 ماه منتهی به دی ایران با قزاقستان بیانگر صادراتی به ارزش 112 میلیون دلار است. واردات از این کشور نیز ارزشی معادل 67 میلیون دلار دارد. بر این اساس تراز تجاری ایران با قزاقستان به نفع ایران و مثبت 45 میلیون دلار است. حجم کالاهای صادرشده از ایران به قزاقستان ۳۹۴ هزار تن و وزن کالاهای وارد شده از این کشور نیز ۲۲۲ میلیون دلار است. 

بحرین: صادرات 10 میلیون دلاری ایران به بحرین و واردات 800 هزار دلاری از این کشور، نتیجه تجارت ایران با بحرین در 10 ماه منتهی به دی امسال است. از این رو تراز تجاری ایران با این کشور نیز مثبت و معادل 9 میلیون و 200 هزار دلار ثبت شده است. در همین راستا در بازه زمانی مذکور 6 هزار تن کالا به بحرین صادر شده و در مقابل ۳۰ تن کالا از این کشور وارد شده است. 

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد